Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Τάξη A'
Ουρανός και Γη 02/04/2020
Ζωντανοί Οργανισμοί-Φυτά 02/04/2020
Τάξη B'
Φυσικό Περιβάλλον 02/04/2020
Ζωντανοί οργανισμοί-Ζώα 02/04/2020
Ηλεκτρισμός-Ηλεκτρικά κυκλώματα 30/03/2020
Τάξη Γ'
Δυνάμεις-Κινήσεις 30/03/2020
Θερμότητα-Θερμοκρασία 30/03/2020
Το σώμα και η υγεία μας 30/03/2020
Υλη 30/03/2020
Ζωντανοί Οργανισμοί-Ζώα 30/03/2020
Φυσικό Περιβάλλον 30/03/2020
Τάξη Δ'
Ζωντανοί Οργανισμοί - Ζώα 02/04/2020
Ηλεκτρισμός-Ηλεκτρικά κυκλώματα 30/03/2020
Φως 24/03/2020
Θερμότητα-Θερμοκρασία 30/03/2020
Ύλη 24/03/2020
Τάξη Ε'
Δυνάμεις-Κινήσεις 02/04/2020
Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρικά Κυκλώματα 02/04/2020
Φως 02/04/2020
Φυσικό Περιβάλλον 24/03/2020
Θερμότητα-Θερμοκρασία 30/03/2020
Το σώμα και η υγεία μας 24/03/2020
Ζωντανοί οργανισμοί-Ζώα 24/03/2020
Τάξη Στ'
Ενέργεια 24/03/2020
Δυνάμεις-Κινήσεις 24/03/2020
Ήχος 30/03/2020
Ουρανός και Γη 24/03/2020
Θερμότητα-Θερμοκρασία 30/03/2020
Ζωντανοί οργανισμοί-Ζώα 24/03/2020