Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Τάξη A'
Ζωντανοί Οργανισμοί - Φυτά 02/04/2020
Ζωντανοί Οργανισμοί - Ζώα 13/04/2020
Φυσικό Περιβάλλον 05/05/2020
Ουρανός και Γη 02/04/2020
Τάξη B'
Φυσικό Περιβάλλον 05/05/2020
Ζωντανοί οργανισμοί - Ζώα 02/04/2020
Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρικά κυκλώματα 30/03/2020
Τάξη Γ'
Ζωντανοί οργανισμοί - Φυτά 05/05/2020
Ζωντανοί Οργανισμοί - Ζώα 15/04/2020
Φυσικό Περιβάλλον 15/04/2020
Το σώμα και η υγεία μας 30/03/2020
Θερμότητα - Θερμοκρασία 30/03/2020
Υλη 30/03/2020
Δυνάμεις - Κινήσεις 30/03/2020
Τάξη Δ'
Ζωντανοί Οργανισμοί - Ζώα 05/05/2020
Ζωντανοί Οργανισμοί - Φυτά 13/04/2020
Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρικά κυκλώματα 30/03/2020
Το σώμα και η υγεία μας 05/05/2020
Φως 15/04/2020
Ύλη 24/03/2020
Θερμότητα - Θερμοκρασία 30/03/2020
Τάξη Ε'
Ζωντανοί οργανισμοί - Ζώα 15/04/2020
Το σώμα και η υγεία μας 05/05/2020
Θερμότητα - Θερμοκρασία 30/03/2020
Φυσικό Περιβάλλον 24/03/2020
Ηλεκτρισμός - Ηλεκτρικά Κυκλώματα 05/05/2020
Φως 02/04/2020
Δυνάμεις - Κινήσεις 02/04/2020
Τάξη Στ'
Ζωντανοί οργανισμοί 05/05/2020
Θερμότητα - Θερμοκρασία 05/05/2020
Ήχος 30/03/2020
Δυνάμεις - Κινήσεις 24/03/2020
Ουρανός και Γη 15/04/2020
Ενέργεια 24/03/2020