Φυσικές Επιστήμες Δημοτικής Εκπαίδευσης

Καλωσορίσατε στην αναθεωρημένη ιστοσελίδα Φυσικών Επιστημών, Δημοτικής Εκπαίδευσης

Με τη διαμόρφωση του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος των Φυσικών Επιστημών και τη σταδιακή εφαρμογή του στα γνωστικά αντικείμενα «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» για τις τάξεις Α΄-Δ΄ και «Φυσικές Επιστήμες» για τις τάξεις Ε΄-Στ΄ κρίθηκε σκόπιμο να αναδιαρθρωθεί και να αναθεωρηθεί βαθμιαία η ιστοσελίδα των Φυσικών Επιστημών για το Δημοτικό Σχολείο.

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών αποσκοπεί στη διερεύνηση του υλικού (άβιου και έμβιου) κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων. Μέσα από την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες της μαθησιακής διαδικασίας, τα παιδιά προετοιμάζονται, για να δρουν αυτόνομα και δημιουργικά μέσα στην κοινωνία του 21ου αιώνα, στην οποία τόσο οι επιστημονικές έννοιες και οι εφαρμογές τους, όσο και οι διαδικασίες που καλλιεργούν οι Φυσικές Επιστήμες κατέχουν σημαντικό ρόλο.

Το πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών της Δημοτικής Εκπαίδευσης εστιάζει τη φιλοσοφία, τη δομή και το περιεχόμενό του σε δύο βασικούς άξονες:
Α. Την απόκτηση γνώσεων και οικοδόμηση εννοιών, που συνδέονται με τον κόσμο της καθημερινής εμπειρίας και θα βοηθήσουν τα παιδιά να διαμορφώσουν τις ερμηνείες των φαινομένων που παρατηρούν γύρω τους.
Β. Την καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων, οι οποίες είναι χρήσιμες για την καθημερινή ζωή και τη «δια βίου» μάθηση.

Αυτές οι προτεραιότητες εξυπηρετούνται από το εκπαιδευτικό και το υπόλοιπο υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αποτελείται από διδακτικές προτάσεις με συνοδευτικά βοηθήματα (σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, φύλλα αξιολόγησης, παρουσιάσεις, ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές κ.λπ.) έχει ταξινομηθεί κατά τάξη, σύμφωνα με τις ενότητες και υποενότητες του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Επιπρόσθετα, την προσπάθεια του εκπαιδευτικού υποστηρίζει και ενισχύει το επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό (άρθρα, παρουσιάσεις, εισηγήσεις, ανακοινώσεις), το οποίο θα εμπλουτίζεται σταδιακά.

Η ομάδα των Φυσικών Επιστημών ευελπιστεί ότι με τη δική σας ποικιλόμορφη συμβολή, καθώς και με την καλοπροαίρετή σας διάθεση για προβληματισμό, κριτική και εισηγήσεις, η προσπάθεια για την εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών και την αναβάθμιση της διδασκαλίας και μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες θα συνεχιστεί με επιτυχία.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια και στήριξη!

Ομάδα Εργασίας για το Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών