Χρήσιμες Συνδέσεις

ΘέμαΑρχείο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία
Σχολικό Πρόγραμμα του European Schoolnet και της PlasticsEurope για τη χρήση της ενέργειας
Βάση δεδομένων για τα φυτά της Κύπρου
Περιβαλλοντικά θέματα και προσομοιώσεις
Ιδέες για μικρές περιβαλλοντικές μελέτες. Περιβαλλοντικά παιχνίδια για κατανόηση περιβαλλοντικών εννοιών
Οικολογικά θέματα
Iστοσελίδα της NASA για παιδιά
Ενημέρωση του εκπαιδευτικού για διάφορα θέματα φυσικής
Iστοστελίδα του BBC με εκπαιδευτικό υλικό, π.χ. προσομοιώσεις (αλυσίδες τροφής, τριβή, φάσεις σωμάτων κ.ά.) δραστηριότητες/παιγνίδια για μαθητές, πληροφορίες για το δάσκαλο
Ιστοσελίδα προσομοιώσεων
Ιστοεξερεύνηση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Iστοεξερευνήσεις
Μαθαίνω τον ηλεκτρισμό, το ταξίδι του ηλεκτρικού ρεύματος (ιστοσελίδα για παιδιά)- Ιστοσελίδα προσομοιώσεων
Learning, for teachers, online educational resources, pH factor, explore
Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας. Περιλαμβάνει προσομοιώσεις, δραστηριότητες και παιγνίδια για διάφορα θέματα των φυσικών επιστημών
Λογισμικό αναφοράς για την ενέργεια, κυρίως για τις ανανεώσιμες πηγές και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Περιλαμβάνει και παιγνίδια για μαθητές.
Hands-on Science network: innovation and improvement of science & technology teaching by hands-on experimental practice in the classroom
STIPPS - The Implementation of Scientific Thinking in (Pre) Primary Schools settings
European Teacher Association Network
Science in School : a European on-line journal to promote inspiring science teaching by encouraging communication between teachers. (ελληνική μετάφραση)
European Science Education Research Association (ESERA)
International Organization for Science and Technology Education (IOSTE)
Channel 4 learning (UK) - online science education resources and activities
Solar Energy Awareness & Action (SEAA) Comenius project: web sites and links dealing with solar energy applications and uses
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία
Σχολικό Πρόγραμμα του European Schoolnet και της PlasticsEurope για τη χρήση της ενέργειας
Βάση δεδομένων για τα φυτά της Κύπρου
Περιβαλλοντικά θέματα και προσομοιώσεις
Ιδέες για μικρές περιβαλλοντικές μελέτες. Περιβαλλοντικά παιχνίδια για κατανόηση περιβαλλοντικών εννοιών
Οικολογικά θέματα
Iστοσελίδα της NASA για παιδιά
Ενημέρωση του εκπαιδευτικού για διάφορα θέματα φυσικής
Iστοστελίδα του BBC με εκπαιδευτικό υλικό, π.χ. προσομοιώσεις (αλυσίδες τροφής, τριβή, φάσεις σωμάτων κ.ά.) δραστηριότητες/παιγνίδια για μαθητές, πληροφορίες για το δάσκαλο
Ιστοσελίδα προσομοιώσεων
Ιστοεξερεύνηση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Iστοεξερευνήσεις
Μαθαίνω τον ηλεκτρισμό, το ταξίδι του ηλεκτρικού ρεύματος (ιστοσελίδα για παιδιά)- Ιστοσελίδα προσομοιώσεων
Learning, for teachers, online educational resources, pH factor, explore
Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας. Περιλαμβάνει προσομοιώσεις, δραστηριότητες και παιγνίδια για διάφορα θέματα των φυσικών επιστημών
Λογισμικό αναφοράς για την ενέργεια, κυρίως για τις ανανεώσιμες πηγές και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Περιλαμβάνει και παιγνίδια για μαθητές.
Hands-on Science network: innovation and improvement of science & technology teaching by hands-on experimental practice in the classroom
STIPPS - The Implementation of Scientific Thinking in (Pre) Primary Schools settings
European Teacher Association Network
Science in School : a European on-line journal to promote inspiring science teaching by encouraging communication between teachers. (ελληνική μετάφραση)
European Science Education Research Association (ESERA)
International Organization for Science and Technology Education (IOSTE)
Channel 4 learning (UK) - online science education resources and activities
Solar Energy Awareness & Action (SEAA) Comenius project: web sites and links dealing with solar energy applications and uses