Διδακτικό Υλικό

Α' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία - Α' Δημοτικού 07/08/2020
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία - Α' Δημοτικού - Παράρτημα 07/08/2020

Β' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία - B' Δημοτικού 07/08/2020
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία - Β' Δημοτικού - Παράρτημα 07/08/2020

Γ' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία - Γ' Δημοτικού 07/08/2020

Δ' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία - Δ' Δημοτικού 07/08/2020

Ε' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσικές Επιστήμες - Ε' Δημοτικού 07/08/2020

Στ' Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Φυσικές Επιστήμες - Στ' Δημοτικού 07/08/2020