Μέσα - Υλικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κατάλογος προτεινόμενων διδακτικών/εποπτικών μέσων "Κατηγορίας 1" 20/10/2017
Κατάλογος προτεινόμενων διδακτικών/εποπτικών μέσων "Κατηγορίας 2" 20/10/2017
Κατάλογος προτεινόμενων διδακτικών/εποπτικών μέσων "Κατηγορίας 3" 21/09/2020
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Φυσικών Επιστημών - Σχολική χρονιά 2021 – 2022 21/09/2020
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Φυσικών Επιστημών - Σχολική χρονιά 2020 – 2021 30/09/2019