Γ΄Δημοτικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ζωντανοί Οργανισμοί - Φυτά
Σχεδιασμός Ενότητας 31/08/2020
Μάθημα 1 31/08/2020
Μάθημα 3 31/08/2020
Ζωντανοί Οργανισμοί - Ζώα
Σχεδιασμός Ενότητας 31/08/2020
Αξιολόγηση 31/08/2020
Μάθημα 1 31/08/2020
Μάθημα 2 31/08/2020
Μάθημα 3 31/08/2020
Φυσικό Περιβάλλον
Σχεδιασμός Ενότητας 12/09/2016
Αξιολόγηση 12/09/2016
Μάθημα 1 12/09/2016
Μάθημα 2 12/09/2016
Μάθημα 3 12/09/2016
Το σώμα και η υγεία μας
Σχεδιασμός Ενότητας 11/10/2019
Αξιολόγηση 11/10/2019
Μάθημα 1 11/10/2019
Θερμότητα - Θερμοκρασία
Σχεδιασμός Ενότητας 11/10/2019
Μάθημα 1 11/10/2019
Μάθημα 2 11/10/2019
Μάθημα 3 11/10/2019
Ύλη
Σχεδιασμός Ενότητας 11/09/2017
Μάθημα 1 11/09/2017
Μάθημα 4 11/09/2017
Μάθημα 5 11/09/2017
Δυνάμεις - Κινήσεις
Σχεδιασμός Ενότητας 11/10/2019
Μάθημα 1 11/10/2019
Μάθημα 2 11/10/2019
Μάθημα 3 11/10/2019
Μάθημα 4 11/10/2019
Ουρανός και Γη
Σχεδιασμός Ενότητας 31/08/2020
Μάθημα 1 31/08/2020
Μάθημα 3 31/08/2020